Boka demo

Om Consupedias databas

Consupedias databas utgör kärnan i alla våra tjänster. Den är utvecklad i samarbete med forskare vid KTH och Högskolan Dalarna och är världens mest omfattande för livsmedel och hållbarhet. 

I databasen använder vi AI för att koppla ihop ingredienserna i livsmedelsprodukter med information om deras hållbarhet. Vi hämtar all hållbarhetsdata från ledande kunskapskällor såsom FN (FAO), Livsmedelsverket, Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA, RISE Research Institutes of Sweden, med flera. 

Consupedia tilldelar varje produkt dess hållbarhetsinformation i tre steg:

Steg 1
Vi söker i en mängd databaser för att hitta datan som behövs för att analysera produkten. All data kommer från ledande kunskapskällor såsom FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, RISE klimatdatabas och Livsmedelsverket.
Steg 2
Våra Consupedia-botar (AI) går igenom textmassorna för att hitta relevant information och dela upp den i tabellform.
Steg 3
Därefter kan vi koppla varje tabellrad (t.ex. en ingrediens) till en oändlig mängd information om hur den påverkar exempelvis biologisk mångfald, social rättvisa och klimat.

Allteftersom den vetenskapliga kunskapen kring mat och hållbarhet växer lägger vi till nya datakällor och parametrar som speglar detta. Verktygen som vi erbjuder drar nytta av databasens kraft på olika sätt. På så vis är databasen en schweizerkniv – mångsidig och sylvass – för hållbar omställning i hela livsmedelssystemet.

Våra hållbarhetsparametrar