Boka demo

Integritetspolicy

A. Introduktion

Våra användares integritet är mycket viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör och inte gör med dina personliga data.

Vi lämnar aldrig ut din personliga information till tredje part för kommersiella syften.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida eller använder vår app för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med utgångspunkt i en mall från SEQ Legal (seqlegal.com), ändrad av Website Planet (www.websiteplanet.com), och ytterligare anpassad av oss.

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din enhet, inklusive IP-adress, och den tekniska information som behövs för att appen ska fungera korrekt
 • Information om din användning av denna app, inklusive besökets längd, skannade produkter, och navigeringsvägar i appen
 • Information som du anger när du registrerar dig i appen, till exempel din e-postadress (obligatoriskt)
 • Information som du uppger när du skapar en profil i appen, till exempel ditt namn, kön, hemkommun, födelseår, mobilnummer, allergier, kostpreferenser och annat:

  1) Användarnamn är obligatoriskt, men behöver inte vara ditt riktiga namn.

  2) Kön, hemkommun, och födelseår vill vi använda i forskningssyfte enbart. Vi uppskattar om du ger oss korrekta uppgifter, och kommer inte att lämna ut dessa till tredje part annat än i sammanställd statistik.

  3) Allergier och preferenser behövs för appens funktionalitet, och vi vill också använda uppgifterna i forskningssyfte. Vi kommer inte att lämna ut dessa till tredje part annat än i sammanställd statistik.
 • Information som genereras när du använder vår app, inklusive kamerabilder tagna inom appen, samt när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den. Viss information kan lagras lokalt på din enhet
 • Information som du publicerar i appen med avsikt att tillgängliggöra för andra användare, inklusive ditt användarnamn och innehållet i dina inlägg
 • Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via appen eller e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata
 • All annan personlig information som du väljer att skicka till oss

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via appen eller på annat sätt kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på vår hemsida. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • Att administrera vår app och verksamhet
 • Att anpassa vår app åt dig
 • Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga i vår app och på vår hemsida
 • Att skicka meddelanden som du specifikt har begärt
 • Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre vill ha nyhetsbrevet)
 • Att i forskningssyfte samla och bearbeta statistisk information om våra användare och hur appen används
 • Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår app
 • Att hålla vår app säker och förebygga missbruk
 • Att bekräfta ditt samtycke av våra användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via appens privata meddelandetjänst), samt
 • Annan intern användning

Om du skickar personlig information för publicering i appen, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi kommer aldrig att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts marknadsföring, spårning eller kartläggning i kommersiellt syfte.

E. Utlämning av personlig information

Din personliga information kan hanteras av olika personer inom ramen för Consupedia-projektet, både anställda och till exempel konsulter.

Statistik där enskilda användare inte kan identifieras kan bearbetas av våra akademiska samarbetspartners i forskningssyfte.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag eller beordras göra det av domstol eller annan behörig myndighet
 • I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och beivra missbruk)

Vi kommer aldrig att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 • Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är eller kommer att vara verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 • Användardata lagras inom EU, på ett sätt som täcks av europeiska dataskyddsregler.
 • Personlig information som du publicerar i appen eller skickar in för publicering kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 • Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 • Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera tidsbundna personuppgifter när två år har förflutit. Sammanställd statistik sparas tills vidare.
 • Om du avslutar ditt konto kommer vi att radera all identifierande information som vi inte enligt lag är skyldiga att bevara. Sammanställd statistik och icke identifierande information kan dock bevaras för forskningssyften.
 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1) Iden mån vi är skyldiga att göra det enligt lag

  2) Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden

  3) För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via
 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder i vår app konfidentiellt; vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord på annat sätt än i appens inloggningssida.

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy vid behov när lagar eller appens funktionalitet förändras. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via appen eller via e-post.

J. Dina rättigheter

Du kan när som helst be oss att ge dig all personlig information vi har om dig, förutsatt att du genom inloggning till appen eller på annat sätt kan styrka att du är rätt person. Utlämning av din information sker elektroniskt till den e-post du har angivit i appen. Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som föreskrivs enligt lag.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor och motsvarande

Vår hemsida använder kakor. Vår app lagrar också motsvarande information på enheten. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

 • Främsta användningen av kakor och motsvarande är för att hålla reda på att du är inloggad;
 • De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

  1) I Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”

  2) I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”, och

  3) I Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.
 • Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

  1) I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 )

  2) I Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”, och

  3) I Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 • Om du blockerar eller tar bort kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida eller i appen.