Boka demo

Hjälper dig fatta

beslut

Insikter och verktyg för hållbara beslut sedan 2016. Partners med RISE.
Så här funkar det

Jobbar du också med mat? Oavsett om du är detaljist, grossist, restaurangägare, livsmedelsproducent, kostansvarig, eller inköpsansvarig på en kommun, så har du kommit rätt!

Med Consupedia får du full koll på ert klimatavtryck och 20 andra hållbarhetsparametrar inom områdena miljö, hälsa och rättvisa. Vi har arbetat med insikter och verktyg för hållbara beslut sedan 2016 och är idag ensamma i världen om att kunna leverera en sådan helhetsbild.

Hur kan du använda Consupedia?

Förbättra ditt sortiment och stärk din konkurrenskraft

Få koll på problemprodukter och framtidssäkra verksamheten

Sänk kostnader med Consupedias automatiserade system

Beslutsstöd för bättre upphandlingar och inköp

Verktyg för målsättning, genomförande, uppföljning och kommunikation

Guide för produktutveckling med fokus på hälsa, miljö och rättvisa

Boka demo

Visa dina produkters avtryck!

Så här funkar det!

Få koll på er hållbarhet i tre enkla steg.

Steg 1

Välj vilka produkter du vill hållbarhetsdeklarera – det kan vara allt från enskilda produkter till hela sortiment eller inköp om tiotusentals artiklar.

Steg 2

Dela informationen med Consupedia, antingen genom att maila en inköpslista, sortimentsförteckning eller produktrecept, eller via en direkt uppkoppling mot vår databas.

Steg 3

Vi levererar en färdig rapport med en total genomlysning med alla Consupedias hållbarhetsparametrar.

Läs mer

Våra hållbarhetsparametrar

Hållbar mat – mycket mer än klimat

Maten vi äter har en direkt eller indirekt påverkan på samtliga FN:s hållbarhetsmål. För att fatta hållbara beslut kring livsmedel måste vi därför lyfta blicken och se till helheten.

Våra produkter

Consupedias produkter hjälper dig att få koll på ert hållbarhetsavtryck. Samtliga produkter är kopplade till vår världsledande databas.

Grossist/detaljist

Hållbarhetsrapport för genomlysning av hela eller delar av sortimentet.

Anslutning till databasen via API för att kommunicera hållbarhetsinfo till kund t.ex. i webbshop via widgets.

PIM-system (Product Information Management) som ger fullständig överblick för varje produkt. 

Priser beror på antal artiklar. Kontakta oss för offert!

Kommun och restaurang

Hållbarhetsrapport för målsättning och uppföljning, samt jämförelser mellan olika enheter och över tid. Uppdateras årsvis eller kvartalsvis.

Anslutning till databasen via API för beslutsstöd vid upphandling och inköp, samt målstyrning. 

Menyverktyg för att skapa och kommunicera hållbara, hälsosamma måltider.

Priser beror på verksamhetens storlek. Kontakta oss för offert!

Producent

Hållbarhetsrapport med fullständig data för varje enskild produkt. 

Jämförande rapport med konkurrerande produkter på marknaden.

Verktyg för produktutveckling som använder heltäckande hållbarhetsinformation som bas för receptur.

Produktwidgets (digitala etiketter) för kommunikation gentemot kund.

Kontakta oss för offert!

Boka demo

Vad säger våra kunder?